Producció

 

Teatractiu  a través del seu apartat T-atractiu dissenya i produeix tot tipus d’esdeveniments tot seguint una estratègia que combina creativitat i capacitat resolutiva. Per dur a terme aquest treball disposa d’un equip de professionals que permet adaptar-se als objectius específics de cada projecte.

T-atractiu proporciona la prestació integral de serveis que comporta l’organització d’un esdeveniment, des de la infraestructura i l’espai on es desenvolupa,  fins als aspectes artístics i de producció.

 

Més informació a la web : www.t-atractiu.com